Wednesday, March 16, 2005

Fw: [Ulo Ng Apo] Digest Number 169


> Nabanggit ni Mr. Ariel Jose na nagsasagawa ang Globalpinoy Chamber of
> Small and Medium Enterprises ng FREE Livelihood Seminar sa iba't ibang
> panig ng Pilipinas.
>
> Maari po bang ilathala ninyo ang mga 'schedules' para makadalo ang ating
> mga kababayan na malapit sa venue na gagawin na seminar sa Styro-Art
> Craft?
>
> Maraming salamat.
>
> Annette
>
> Global Pinoy wrote:
> Isang masayang bati sa lahat ng Pinoy,
>
> Malugod naming ipinababatid sa lahat na nagkaroon ng bunga ang
> isinasagawang KAYA NG PINOY Expo ( www.KayaNgPinoy.coms.ph ) ng
> Globalpinoy Chamber of Small and Medium Enterprises.
>
> May bagong tuklas na karunungan na hindi na kailangan mag-aral ng matagal
> at gumastos ng malaki upang makapag-simula ng negosyo. Alamin ang tungkol
> sa bagay na ito sa www.MagandangBalita.coms.ph at ipaalam sa ating mga
> kababayan upang magkaroon sila ng dagdag na kabuhayan.
>
> MABUHAY ANG PINOY!
>
> Maraming salamat po.
>
> Globalpinoy Management Team

No comments: